napisz do nas: wkmprzyrodnikow@gmail.com

 

           dołącz do nas na facebooku

  • Facebook

© 2019 Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników
Created with Wix.com

Edycje archiwalne:

Czerwiec 2019

Wrzesień 2019

Grudzień 2019

- 34 osoby zaprezentowały wyniki swoich prac badawczych (lub prace przeglądowe);
- zaprezentowano łącznie 43 referaty i postery;
- prezentujący reprezentowali 17 różnych uniwersytetów i uczelni wyższych;
- zaprezentowano referaty z różnych dziedzin, w tym nauk o zdrowiu, ochrony środowiska, zoologii, technologii żywienia, biochemii i innych (pojawiło się również humanistyczne spojrzenie na stricte przyrodnicze zagadnienia

- 36 osób zaprezentowało wyniki swoich prac badawczych (lub prac przeglądowych);
- zaprezentowano łącznie 45 referatów i posterów;
- prezentujący reprezentowali 17 różnych uniwersytetów i uczelni wyższych;
- zaprezentowano referaty z różnych dziedzin, w tym nauk o zdrowiu, ochrony środowiska, zoologii, biochemii , ale również  dotyczące zmian klimatu czy prawa o ochronie zwierząt

- 35 osób zaprezentowało wyniki swoich prac badawczych (lub prace przeglądowe);

- zaprezentowano łącznie 45 referatów i posterów;

- prezentujący reprezentowali 15 różnych uniwersytetów i uczelni wyższych;

- zaprezentowano referaty z różnych dziedzin, w tym nauk o zdrowiu, ochrony środowiska, zoologii, botaniki, biochemii, nauk geologicznych, paleoantropologii i innych