napisz do nas: wkmprzyrodnikow@gmail.com

 

           dołącz do nas na facebooku

  • Facebook

© 2019 Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników
Created with Wix.com

IDEA

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników to konferencja dla studentów, doktorantów i młodych naukowców po doktoracie („early-stage researchers”), dla których koszty większości konferencji są przeszkodą w prezentacji wyników swoich badań. Konferencja wirtualna umożliwia prezentację wyników i naukową dyskusję w takim samym stopniu jak konferencje stacjonarne, a nawet ułatwia kontakt, ponieważ wydłuża czasz na dyskusję, do której w dowolnej chwili może dołączyć każdy z uczestników (konferencja wirtualna trwa 7 dni – przez cały ten czas dostępne są wszystkie materiały).

 

Konferencje wirtualne praktykowane są przez prestiżowe instytucje i organizacje, takie jak Palaeontologial Association i Uniwersytet Walencji. W wydarzeniach tych biorą udział czołowi w swoich dziedzinach naukowcy.

 

Wirtualny charakter konferencji pozwala ponadto nie rezygnować z innych obowiązków – nauki czy pracy (wielu młodych naukowców musi pracować na swoje utrzymanie) i przeglądać materiały (prezentacje i postery) w dogodnym momencie, również późnym wieczorem i w nocy.

W skrócie – pragniemy umożliwić młodym przyrodnikom niskokosztową możliwość prezentacji wyników badań i dyskusji naukowej.

Wyślij swoje zgłoszenie na adres:

wkmprzyrodnikow@gmail.com!

Zapraszamy przedstawicieli nauk przyrodniczych

W tym: antropologów, biologów, botaników, chemików, ekologów, fizyków, geologów, geografów, inżynierów środowiska, kartografów, meteorologów, paleontologów, technologów żywienia, sozologów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreaji, zoologów i innych!

Ze względu na interdyscyplinarność nauk przyrodniczych zapraszamy też przedstawicieli nauk pokrewnych!

Komitet organizacyjny:

dr inż. Tomasz Zgoła

  • rg

Naukowiec i popularyzator wiedzy o środowisku. Pracę naukową rozpoczynał na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na ocenie stanu ekologicznego środowiska oraz analizie wpływu działalności człowieka na stan ekosystemów wodnych i lądowych. Uczestniczył w licznych pracach poświęconych rozwojowi metod oceny czystości rzek w Polsce. Jest między innymi współautorem stosowanej w naszym kraju Makrofitowej Metody Oceny Rzek stosowanej w standardowym monitoringu wód płynących. Zajmuje się także badaniami nad ekspansją gatunków roślin inwazyjnych w dolinach rzecznych. Obecnie pracuje w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie obok pracy naukowej prowadzi również zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

dr Mateusz Antczak

  • rg

Geolog, paleontolog, popularyzator nauki. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielokrotny uczestnik wykopalisk w Krasiejowie. Czynny uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich (z wyróżnieniami za referaty) i międzynarodowych, w tym prestiżowych prestiżowych Annual Meetings of European Association of Vertebrate Palaeontologists. Brał również udział w Virtual Palaeontological Congress, potwierdzonych certyfikatami paleontologicznych kursach on-line Uniwersytetu Alberty oraz stacjonarnym szkoleniu "How to get published in international journals?" wydawnictwa Wiley.

Jego badania skupiają się na kręgowcach triasowych, a obecnie na mikroskamieniałościach. Jest współodkrywcą najstarszych na świecie łusek ryb kolcopłetwych.

Współpracuje m. in.  z Uniwersytetem Opolskim i Europejskim Centrum Paleontologii oraz Uniwersytetm Jagiellońskim.

dr Jan Król

  • rg

Pracownik naukowy Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Paleontolog, zajmujący się paleoekologią oraz taksonomią paleozoicznych koralowców Tabulata, jak również badaniem facji rafowych i zespołów koralowcowych w ogóle.

Dotychczasowe prace badawcze prowadził na terenie Rumunii, Polski, Maroka, oraz Belgii. Wyniki badań dr. Króla można znaleźć w prestiżowych czasopismach, takich jak "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", czy "Geological Journal".

Zespół badawczy, którego jest członkiem, prezentował wyniki swoich prac na międzynarodowych konferencjach takich jak coroczne spotkania Palaeontological Association lub International Carbonate Mound Conference.